آخرین نوشته‌ها

علی نصیری پور علی نصیری پور

برای مدتی که ننوشتم

عموما وقتی از سختی انجام کار صحبت می‌شود، ناخودآگاه فکرمان به سراغ کارهای زمان‌بر با مصرف انرژی زیاد معطوف می‌شود. در ادامه متنی که قرار

ادامه مطلب »
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد

مُعرفی کتاب